Våra hyresvillkor i korthet

Allmänt
 • Avbokning av material skall göras minst 5 arbetsdagar före hyresdatum annars utgår full hyra.
 • Avbokning av tält och scener skall göras senast 15 arbetsdagar före hyresdatum annars utgår full hyresersättning.
 • Kunden ansvarar för hyrt material. Uppkomna skador på hyrt material skall självmant påpekas och ersättas. Borttappat material ersätts med gällande dagspris.
 • All uthyrning sker på hyreskundens risk.
 • Kunden ser själv till att ha nödvändig kännedom för att handha hyrt material/utrustning. Huddinge Arrangörsservice AB ansvarar ej för misslyckat resultat orsakad av kundens bristande kunskaper om hyrd utrustning och dess egenskaper.


Porslin och glas

 • Diskning av hyrgods ingår i priset. Porslinet skall vara rent från matrester och nerpackat i samma emballage som det avhämtades/levererades i.
 • Glas och koppar skall vara tömda på dryck och nerpackade i respektive backar.


Stolar och scenpodier

 • Trämöbler får inte förvaras i regn eller snö. Att nita, spika eller åsamka annan skada på hyrmaterialet är förbjudet.
 • Alla skador på hyrmaterial plus den arbetstid som åtgår att reparera skadan debiteras.

Betalning

 • Kortbetalning vid avhämtning. Fakturering sker efter särskild överenskommelse. Faktureringsavgift tillkommer då med 50 kronor.
 • Företag faktureras normalt på 20 dagar netto. Organisationsnummer skall uppges.
 • Legitimation skall uppvisas vid avhämtning/mottagande av hyrmaterial.


Huddinge Arrangörsservice AB
Elektronvägen 1
141 49 Huddinge
Ordertelefon:
Swish:
123 640 76 88
E-post:
Öppettider
Mån-Fre
08.00 - 17.00
Lunch
12.00 - 13.00